Fugalı Yalıtım Sistemi

Bu söveler montaja hazır durumda bulunurlar. Bu tür sövelere hazır söve denir. Hazır söveler içerisinde en çok program payı polistren köpük (strafor) sövelere aittir. Sövelerin kapı ile pencere yanlarına ve üstlerine bağlanmasına sövelerin montajı ya da söve monte etme denir. Pencerelerde söveler denizlik altına da uygulanabilir. Hatta hazır denizlik söveleri de piyasada bulunmaktadır.

SÖVE UYGULARKEN NEYE DİKKAT EDİLİR:
Dış Cephe Kaplama kaplanacak yüzey düzgün olmalıdır.
Sövenin cinsine makul yapıştırma harcı seçilmelidir.
Ağır söveler yerine dayanıklı bir şekilde tutturulmalıdır.
Fazla harçlar kurumadan alınmalı, ek yerleri tesviye edilmelidir.
Söve montajında can güvencesi alınmalıdır.
Söve yapar iken lüzumlu emniyet tedbirleri alınmalıdır.
Söve montajına ilk evvel yan parçalardan başlanmalıdır.
Söve parçaları şakulinde ve terazisinde yerine konmalıdır.
Söve ek yerleri düzeltilmelidir.